• KeurSolar zonnepanelen
  • KeurSolar zonnepanelen
  • KeurSolar zonnepanelen
  • KeurSolar zonnepanelen
  • KeurSolar zonnepanelen
U bent hier:

Certificeringen Panasonic HIT panelen

Alle HIT-zonnepanelen zijn loodvrij en stoten geen schadelijke stoffen uit.

ISO 9001Kwaliteitscertificering:
PV panelen van Panasonic werden gecertificeerd conform ISO 9001.

Milieucertificering:
PV panelen van Panasonic werden gecertificeerd conform ISO 14001.

Gezondheids- en veiligheidscertificering:
Productie-installaties van Panasonic werden gecertificeerd conform ISO 18001.

Conformiteitsmerken:
Panasonic zonnepanelen zijn gemarkeerd met toonaangevende conformiteitsmerken, zoals TÜV, IEC 61215, IEC 61730, beschermingsklasse II en het CE-keurmerk

ISO 14001Voor de kwaliteitstests van Panasonic zelf worden altijd veel strengere eisen gesteld dan gangbaar is in de sector.

Waarom zijn certificaten nodig voor fotovoltaïsche zonnepanelen?

Op een wereldwijde markt zijn wettelijke verplichtingen en normen van essentieel belang om zeker te zijn dat het aangeschafte product geschikt is voor het beoogde gebruik en voldoet aan minimale kwaliteitseisen.

De Europese markt kent twee normen: IEC 61215 en IEC 61730.

Alle HIT productenlijnen HIT HD, HIT NKH, HIT N220/215 en HIT Double® werden in overeenstemming met die normen gecertificeerd door internationaal erkende keuringsinstellingen (JET en TÜV).

Certificaten

Certificaten zijn bedoeld om gebruikers over de hele wereld duidelijke informatie te geven over producten en de kwaliteitseisen waaraan die moeten voldoen. In de sector van fotovoltaïsche zonne-energie bestaan diverse normen die los van elkaar werden vastgelegd. Er bestaan specifieke normen voor de drie belangrijkste markten: Japan, Europa en de Verenigde Staten (voor China bestaan dus geen normeringen).

De Japanse normen (JIS - Japanese Industrial Standards) worden vastgelegd door het JISC (Japanese Industrial Standards Committee). De Europese normen door de IEC (International Electrotechnical Commission) en die van de Verenigde Staten door Underwriters Laboratories (UL).

Ook al is er gewerkt aan harmonisatie, het zijn vooral de IEC-normen die belang hebben voor het gebruik in Europa. De kristallijne modules vallen onder de volgende normen: IEC 61215 tweede editie, IEC 61730-1 en IEC 61730–2

Normen

IEC 61215
Deze norm beschrijft de kwaliteitscriteria waaraan een PV paneel moet voldoen. Het paneel wordt specifiek getoetst aan deze norm om te waarborgen dat het product over zijn gehele levensduur voldoet aan de verplichte eisen. Er worden verschillende tests uitgevoerd om onder abnormale belasting een versnelde veroudering te simuleren. Daarbij worden niet alleen de stralingseffecten getest, maar ook thermische en mechanische belastingsproeven uitgevoerd.

IEC 61730
In de norm IEC 61730 en zijn Europese variant EN 61730 worden de veiligheidsparameters van een fotovoltaïsche (PV) Module vastgelegd. Deze norm bestaat uit twee delen. Eerst wordt nagegaan of de parameters van de PV-Module overeenstemmen met de algemene veiligheidsmaatregelen, bijvoorbeeld de ruimte tussen geleidende delen en het frame. Daarna wordt de productveiligheid onderzocht door een reeks proeven of tests uit te voeren.

Er bestaan drie klassen:

Klasse A:
algemene toegang, gevaarlijke spanning, gevaarlijke vermogenstoepassingen, gelijkspanning groter dan/gelijk aan 120 VDC, beschermingsklasse II
Klasse B:
beperkte toegang, gevaarlijke spanning, gevaarlijke vermogenstoepassingen, bescherming door basisisolatie, beschermingsklasse 0
Klasse C:
beperkte spanning, gelijkspanning kleiner dan 120 V, beschermingsklasse III

Onze modules zijn in overeenstemming met klasse A, wat onontbeerlijk is voor dakinstallaties. 

Uitgevoerde proeven en testen bij Panasonic HIT panelen

1. visueel onderzoek
2. prestaties onder standaardbeproevingsomstandigheden
(STC of Standard Test Conditions)
3. diëlektrische test (spanningsproef)
4. meting van temperatuurcoëfficiënten
5. prestatiemeting van de nominale bedrijfstemperatuur voor zonnecellen bij NOCT (NOCT - Nominal Operating Cell Temperature)
6. blootstellingsproef in natuurlijk milieu
7. vocht-warmte-vorst bestendigheidsproef
8. robuustheidstest van de uitgangen
9. torsieproef
10. mechanische belastingsproef
11. hagelbestendigheidsproef
12. weerstandsproef tegen plaatselijke verwarming
13. UV-stralingsbestendigheidstest volgens IEC 61345
14. cyclische hittebestendigheidstest
15. lage verlichtingssterkte
16. weerstand tegen verwarming (temperatuurverhoging)
17. lekstroomproef in vochtige omstandigheden
18. Proeven/tests met betrekking tot het gevaar voor elektrische schokken
19.  beproeving krasgevoeligheid
20. Impuls-/stootspanningsproef
21. Proeven/tests met betrekking tot brandgevaar: temperatuurproef, weerstandsproef tegen plaatselijke verwarming, ontvlambaarheidstest, overbelastingsproef op sperstroom.
22. Deelontladingsproef. Beproeving van krommingsstraal leiding
23. Schokproeven van de aansluitdoos (klemmenkast)
24. Mechanische weerstand van de uitgangen

Andere proeven en testen van Panasonic HIT

In samenwerking met TÜVRheinland heeft Panasonic Europe GmbH de PV panelen getest op ammoniakbestendigheid. Veeteelt kan ammoniakuitstoot veroorzaken. Deze emissies kunnen leiden tot de veroudering (aantasting) van fotovoltaïsche modules, waardoor het energierendement afneemt en dus ook de Rentabiliteit voor de exploitant daalt. Zonnepanelen van Panasonic voldoen aan de door TÜVRheinland opgelegde vereisten voor tests op aantasting door ammoniak.

Naleving van RoHS
Hoewel dit niet verplicht is voor zonnepanelen, voldoen onze producten aan richtlijn 2002/95/EC, die het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur beperkt. Deze richtlijn beperkt het gebruik van gevaarlijke materialen zoals lood, cadmium en kwik tijdens de productie van elektronische en elektrische apparatuur.

Gezondheid en veiligheid op de werkplek (OHSAS 18001)
Onze fabriek in Hongarije is met trots door Eurocert gecertificeerd onder OHSAS 18001: 2007 (MZS 28001:2008). Dit is een internationale specificatie voor managementsystemen voor gezondheid en veiligheid op de werkplek. Hieronder kunnen bedrijven risico's voor medewerkers minimaliseren, zorgvuldigheid demonstreren en meer vertrouwen opbouwen.

Gratis electriciteit

Gratis electriciteit

Duurzaam leven met KeurSolar zonnepanelen

Duurzaam leven

KeurSolar zonnepanelen van Panasonic

Dankzij de zon